Do prawidłowego działania sklep wykorzystuje technologię cookies zgodnie z naszą Polityką prywatności.

 

zamknij

Regulamin sklepu Super-Zegarek.pl

1 Definicje pojęć

 1. Sprzedawca – InterShop Patryk Karpuk, z siedzibą przy ul. Xawerego Dunikowskiego 3/56, 85-863 w Bydgoszczy, NIP: 9532474192, REGON: 521257916.
 2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod adresem www.Super-Zegarek.pl
 3. Kupujący – każdy podmiot (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta) składający Zamówienie poprzez Sklep lub w inny sposób (mail, telefon).
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
 5. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez kupującego konta w sklepie internetowym Super-Zegarek.pl
 6. Towar – rzecz dostępna w sprzedaży w Sklepie
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin.

2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu oraz zasady korzystania z serwisu Super-Zegarek.pl.
 2. Sprzedawca może porozumiewać się z Kupującym, a Kupujący ze Sprzedawcą poprzez formularz kontaktowy w zakładce "Kontakt z nami", pocztę e-mail i telefonicznie: sklep@super-zegarek.pl, tel. 504 550 545.
 3. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane na stronach Sklepu w chwili złożenia Zamówienia.
 4. Towary są oryginalne, fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta. Towary te są wolne od wad.
 5. Ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
 6. Sprzedawca dokonuje wysyłki towaru  tylko na terenie Polski.
 7. W celu pełnego korzystania ze wszystkich możliwości Sklepu, Kupujący może dobrowolnie dokonać Rejestracji w serwisie.

3 Składanie Zamówienia

 1. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień za pośrednictwem serwisu  7 dni w tygodniu, 24h na dobę, wypełniając formularz Zamówienia.
 2. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzający złożenie Zamówienia – wraz ze wszystkimi istotnymi szczegółami Zamówienia,
 3. Płatność za zamówienie dokonywane jest: przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: nr 97 1140 2004 0000 3802 8219 0431 (mBank), lub poprzez system płatności internetowych Przelewy24
 4. Kupujący zobowiązuje się do dokonania płatności w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia. Po przekroczeniu tego terminu, umowa nie jest wiążąca.
 5. Informacje o kosztach dostawy są widoczne podczas składania Zamówienia. Koszty dostawy ponoszone są przez Kupującego. Szczegółowe informacje o kosztach i formach dostawy znajdują się w zakładce "Dostawa".

4 Realizacja Zamówienia

 1. Warunkiem realizacji Zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu formularza prawdziwych i kompletnych danych osobowych  niezbędnych do procesu realizacji zamówienia.
 2. W przypadku błędnego lub niekompletnego wypełnienia formularza zakupowego, który uniemożliwia prawidłową realizację zamówienia, takie zamówienie nie jest wiążące.
 3. Towar dostarczany jest Kupującemu zazwyczaj w terminie od 24 godzin do 7 dni licząc od momentu rozpoczęcia realizacji Zamówienia. W przypadku dłuższego czasu realizacji Zamówienia Kupujący jest o tym informowany.
 4. Jeśli Towar jest niedostępny lub jest oznaczony "na zamówienie", czas wysyłki może ulec wydłużeniu od 7 do 30 dni.
 5. Dowodem dokonania zakupu jest paragon, który Kupujący otrzymuje wraz z Towarem.
 6. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów przez zewnętrzne firmy kurierskie.
 7. Adres dostawy ustala Kupujący poprzez wypełnienie formularza zamówienia, przy czym adres ten musi znajdować się na terenie Polski.
 8. W przypadku otrzymania uszkodzonej przesyłki, Kupujący zobowiązany jest do sporządzenia wraz z kurierem protokołu szkodzenia.

5 Rękojmia i gwarancja

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru - rękojmia.
 2. Kupujący, korzystający z prawa do rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć Sprzedającemu wadliwy towar.
 3. Kupujący z tytułu rękojmi ma prawo do złożenia reklamacji.
 4. Reklamacja może być złożona pisemnie i wysłana na adres Sprzedawcy lub za pomocą poczty e-mail "sklep@super-zegarek.pl
 5. Przed wysłaniem reklamowanego towaru, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniej rozpatrzyć reklamację.
 6. Uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym, o ile taki dokument zostanie do Towaru wydany.
 7. Sposób realizacji gwarancji jest ustalony przez producenta w dokumencie gwarancyjnym. Termin gwarancji wynosi rok lub dwa lata od dnia wydania Towaru Kupującemu, w zależności od towaru.

6 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie do 14 dni, licząc od dnia otrzymania Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem drogą mailową lub listowną.
 2. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta wpłaty, również koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta (wynosić będą tyle co najtańszy sposób oferowany przez Sprzedawcę), nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzyma zwracany towar.
 5. Zwrot płatności jest dokonywany na konto bankowe, wskazane przez Kupującego.
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, tj. Konsument odsyła Towar na własny koszt.
 7. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta, Kupujący , który nie jest Konsumentem nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni bez podania przyczyny.

7 Ochrona danych osobowych i prywatności

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na stronach Sklepu jest Sprzedawca – InterShop Patryk Karpuk, ul. Xawerego Dunikowskiego 3/56, 85-863 Bydgoszcz, tel. 504 550 545, email: admin@super-zegarek.pl.
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO oraz aktualnie obowiązującymi regulacjami prawa polskiego.
 3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu umożliwienia realizacji zamówienia.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę jest dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą, albo – o ile zostało to wyraźnie wskazane – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy.
 5. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, aktualizacji, a także żądania zaprzestania ich przetwarzania.
 6. Informacje dotyczące prywatności i plików cookies, zawarte są w zakładce „Polityka prywatności”, która jest integralną częścią niniejszego Regulaminu.

8 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego
close Koszyk
close Koszyk

Rejestracja nowego konta